Akvarijní rybky Tomáše a Erika

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Tetra Neonková

Tetra Neonková

neonka t 1.jpg

Tetra Neonková

Neonka t.jpg

Čeleď: Characidae (Tetrovití)
Synonyma: Neonka obecná
Typ: Sladkovodní
Velikost: 3 - 5 cm
Původ: Jižní Amerika: Brazílie, Peru, Kolumbie.
Teplota: 20 - 28°C
Kyselost: 6 - 7.5 pH
Tvrdost: 3 - 12°dGH
Chov: Poměrně snadný
Obvyklá cena: 12 - 20 Kč
Lokalizace: Horní a střední část nádrže
Krmení: Potravou neonek jsou nitěnky, pakomáří larvy tzv. patentky, perloočky (Daphnia, Bosmina), velmi vhodné jsou živé nebo mražené buchanky (Cyclops strenuus), suché vločkové krmivo a hlávkový salát. Krmit je lépe málo, ale raději častěji.
Pohlaví: Samička je větší, robustnější a má zakřivený modrý pruh, sameček je menší, hubenější a má rovný pruh. Pohlavní rozdíly jsou zřetelné ve stáří dvou až tří měsíců. Sameček je štíhlý a má nepatrně vpadlé bříško. Samička je silnější, je v bříšku plnější a zakulacenější. Zářivý modrozelený pruh těla je u samičky lomený. U samečka má zářivý pruh spíše přímější tvar.
Odchov: Ryby je na odchov nutno dobře připravit. Příprava spočívá v tom, že jsou ryby velmi kvalitně a pestře krmeny několikrát denně nejlépe živou potravou doplněnou o kvalitní suché krmení. Ve společné nádrži se mírně zvýší teplota. Nikoliv však více než o 2°C. Přidá se tok vzduchu do filtru. Zvýší se tím obsah kyslíku ve vodě. A vymění se 1/3 objemu vody v nádrži za čerstvou, ovšem temperovanou a upravenou (vhodnou). V brzké době dojde k hromadnému výtěru. Ta doba se pozná podle toho, že se samičkám začnou zaplňovat bříška jikrami. Samečkové zvýší aktivitu a intenzivněji se vybarví. Druhý den po hromadném výtěru se ryby ze společné nádrže rozdělí na dvě skupiny. Samečci se odloví do připravené nádržky a samičky se ponechají v původní nádrži. Takto se získají chovné ryby po prvním výtěru a v dokonalé kondici. Chovné ryby se musí stále kvalitně krmit a držet je v teplotě kolem 19 až 20° C. Řízený odchov začne v malé třecí nádrži 2 až 5 l bez písku s vloženými jemnolistými rostlinami nebo bez rostlin s vhodným třecím roštem. Třecí nádrže by neměly stát na příliš světlém místě. Nezavádí se ani provzdušňování, protože jeho použití může mít vliv na změnu hodnoty pH. Ve fázi tření je to také zbytečné a má to rušící efekt. Je nutno bezpodmínečně zachovat sterilní čistotu prostředí. V třecí nádrži se matečné rybky nekrmí. Základ a předpoklad pro zdárnou reprodukci tkví ve velmi kvalitní vodě. Voda měkká, bez uhličitanové tvrdosti a o celkové tvrdosti do 3 dGH (dešťová, sněhová, z tůněk). Vodivost by neměla přesáhnout 80 mS (mikrosiemens). Mírně kyselá, nejlépe 6,5 až 6,8 pH. Hodnota pH by neměla klesat pod hranici 6,3, neboť v tomto prostředí samičkám přestávají dozrávat jikry a samičky se nezaplní. Teplota se nesmí zvyšovat nad 24° C. Pro tření jsou nejvhodnější mladší pohlavně dospělé až jednoleté rybky. Čím starší exempláře se do tření nasadí, tím horší jsou výsledky. Nejvhodnějším obdobím pro tření je říjen až květen, neboť v tomto období je nejlepší kvalita prachového krmení pro potěr. Chovné páry je vhodné umístit do vytírací nádrže večer. Ryby se obvykle vytírají druhý den ráno, maximálně třetí den. Nedostaví-li se úspěch, je nutno ryby opětovně vrátit do společného akvária a po týdnu celou proceduru znovu zopakovat. Po 7 až 12 dnech po úspěšném tření lze stejný pár znovu nasadit do tření. Po tření je nutno chovný pár ihned odlovit z vytírací nádrže (má-li možnost začne požírat jikry). Jikry jsou průhledné, drobné, málo lepivé, choulostivé na světlo. Proto je nutno nádrž zastínit. I silnější otřes jim škodí. Je nutno ale zavést filtraci vody. Z jednoho tření je asi 100 až 200 jiker. Potěr se líhne za 22 až 26 hodin a pátý den se začne rozplavávat. Po rozplavání je nutno krmit jemnou živou potravou. Jako první potrava jsou vhodné trepky, za další 2 až 3 dny pak i vířníci (Rotatoria, Brachionus, Keratella) či čerstvě vylíhlé nauplie buchanek (Cyclopidae) a žábronožky solné (Artemia salina). Jako náhrada může posloužit natvrdo uvařený vaječný žloutek protlačený čajovým sítkem nebo umělé krmivo pro potěr. Je velice důležité se starat o čistotu vody v nádrži a zbytky potravy co nejdříve odkalovat. Do dvou měsíců je potěr velmi choulostivý na přelovování. Vývojová voda je 6,6 pH o teplotě 23 až 24°C. Po uplynutí 6 až 7 dnů je možno začít s přidáváním vodovodní vody, každý den však jen malé množství vody.
Snášenlivost: Velmi snášenlivá ryba, vhodná do většiny typů společenských nádrží.
Délka života: Středněvěká, v akváriích se dožívá cca 5 let, ve volné přírodě až 8 let.
Min.velikost n.: Běžný chov v nádrži střední velikosti o minimální délce 60 cm, ca. 54 až 63 l. Nikoliv stísněné prostředí. Osázení běžnými rostlinami. Porost hustý s volným prostorem. Celkem by mělo být osázeno 60 – 70% celkové plochy. Dno by měl tvořit materiál zrnitosti 3 – 5 mm a tmavé barvy, neboť poskytne neonkám pocit většího bezpečí a vynikne také lépe jejich barevnost. I dekorační kameny a kořeny by měli mít tmavou barvu.
Dop.počet ryb: Doporučuje se chovat ve skupině o minimálním počtu 10 a více rybek, neboť chování těchto rybek v nádrži souvisí s jejich počtem. Pokud je chováno menší množství, pak se neonky zdržují především v dolní části akvária. Větší skupiny vytvářejí tzv. školy, které se čile pohybují ve střední části.
Charakteristika: Čilá, mírumilovná, hejnovitá rybka. Miluje hustě osázená akvária, která nesmí být příliš osvětlena. Na bocích má po celé délce těla výrazný modrý pruh, pod ním v zadní části těla jasně červené zbarvení. U samic je tělo oblejší. Začínající akvaristé ji mohou zaměnit s neonkou červenou. Neonka červená má červené celé břicho, tetra má jen červený pruh.
 
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.